Het juiste coachingbureau uitkiezen

Het uitkiezen van het juiste coachingbureau is de sleutel tot het bereiken van de gewenste resultaten en het investeringsrendement.

Services
Think about talent in a whole new way

Let us help you turn your workforce into a true force

Contact us

colors

Professionele coaching kan veel toegevoegde waarde hebben voor organisaties en een positieve invloed hebben op gedrag van werknemers, prestaties en de manier waarop er leiding gegeven wordt. Zie het als een investering, zowel in je arbeidskrachten als in het succes van je organisatie. 

 

Toch kan het vinden van het juiste coachingbureau een flinke uitdaging zijn. Dit zijn de afwegingen die organisaties moeten maken bij het uitkiezen van een coachingbedrijf, zodat er een succesvolle samenwerking ontstaat en de voordelen van coachen optimaal kunnen worden benut.  

Wat is voor jouw organisatie het meest van belang als het om coaching gaat?

 

Bedenk wat voor jouw organisatie belangrijk is bij het uitkiezen van een geschikt coachingbureau. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de volgende overwegingen van belang zijn:

 

 • Wat het coachen kost – probeer coaching te zien als een investering en ga dan kijken wat de uitkomsten zijn, wat de toegevoegde waarde is en wat het investeringsrendement van het coachen is geweest.
 • De kwaliteit van een coach – controleer hoeveel ervaring een coach heeft, wat zijn/haar kwalificaties zijn en ook of de coach zelf ervaring heeft als Laat vervolgens aan je coachee over om de coach te vinden die bij hem/haar past.
 • Diversiteit van het coachaanbod – hoe diverser het bestand van coaches dat een coachingbureau aanbiedt, des te groter de kans dat je werknemer de coach vindt die hem/haar ertoe kan inspireren om zijn/haar ware potentieel te ontdekken.
 • Zichtbaarheid van de coachingactiviteiten binnen je organisatie – het is logisch  dat je overzicht wilt hebben op alle coachingactiviteiten die binnen jouw onderneming plaatsvinden, om te zien wat daar de impact van is.
 • Feedback op het coachen –het is raadzaam om een coach te kiezen die je regelmatig om feedback kunt vragen, als aanvulling op de feedback die de coach aan je coachee geeft en die de coach de coachee ertoe aanmoedigt te geven.
 • De relatie met de coaches die binnen je organisatie werken – voor een succesvolle coachingrelatie is het van belang dat de coach goed bij de coachee past en bij de organisatie in bredere zin, wat betekent dat de coach ook kennis moet hebben van de bedrijfscultuur, de bedrijfsdoelen, hoe het bedrijf in elkaar zit en wat de werkwijze van het bedrijf is.
 • Duidelijk het verband kunnen leggen tussen de gedane investering en de impact daarvan, of het investeringsrendement van de coaching – maak gebruik van data om de impact te monitoren en meten en af te kunnen zetten tegen de investering.
 • Toegevoegde waarde kunnen realiseren door middel van inzichten in de organisatie – zorg ervoor dat de bedrijfsdoelen en de coachingactiviteiten op elkaar zijn afgestemd, zodat je de uitkomsten goed kunt meten.  

Stel, zodra je goed weet wat van belang is, de selectiecriteria vast voor het coachingbureau dat je in de arm wilt nemen. 

Criteria voor het uitkiezen van een coachingbureau

 

Er is een aantal cruciale factoren dat je bij het zoeken naar potentiële coachingbureaus voor ogen moet houden. Bepaal eerst wat deze factoren zijn en ontwikkel vervolgens specifieke criteria om de coachingbureaus op te beoordelen.

 

Een coachingbureau moet in ieder geval aan alle niet-onderhandelbare eisen van jouw organisatie voldoen. Die criteria moeten minimaal de volgende zijn:

 

 • Kwaliteit van de coach(es) – een coach moet ruime ervaring hebben op het gebied van professionele coaching en idealiter zelf leidinggevende functies hebben vervuld. De coach moet in staat zijn om de coachee te ondersteunen, uit te dagen en om het ontwikkelingsproces vorm te geven en tegelijkertijd stimuleren om zijn/haar eigen ontwikkeling te sturen.
 • Zichtbaarheid van coachingactiviteiten binnen je organisatie – alle coachingactiviteiten moeten transparant zijn, duidelijk gecommuniceerd, in overeenstemming zijn met wat nodig is om een bepaald gewenst resultaat te bereiken, afgestemd zijn op de strategie van de organisatie en meetbaar zijn in relatie tot de bedrijfsdoelen. Het coachingbureau moet gebruikmaken van een coachingmodel op basis van resultaten, zodat organisaties  kunnen beoordelen of er sprake is van een verstandige investering van tijd en geld.
 • ’Best practice-benadering–competentie, vertrouwen en discretie zijn essentieel bij elke coachingrelatie. Ook moet het coachingbureau de normen en het ethisch kader volgen die door een overkoepelende beroepsorganisatie zijn vastgesteld.

Er zijn mogelijk nog andere criteria die van belang zijn. Belangrijk is bijvoorbeeld dat een coachingbureau:

 

 • Directe feedback geeft over het coachen.
 • Toegevoegde waarde deelt in de vorm van coachingthema’s, marktinzichten en coachingrelaties

Toekomstige leiders moeten waarschijnlijk worden gecoacht om hun ware potentieel te bereiken. Organisaties moeten zich allereerst afvragen wat ze het belangrijkst vinden wat betreft kwaliteit, impact, kosten en de investering en op basis daarvan een aantal criteria vaststellen.

Hoe kan LHH u helpen?

Neem contact op met een LHH expert

Deel dit artikel