Transformation image

Transformatie: wat is er nodig voor succes?

Blog 10 min

Met het toenemen van de omvang en snelheid van door technologie gestuurde verstoringen en de barrières tussen mens en machine worden geëlimineerd, is voortdurend toenemende verandering niet langer voldoende om organisaties concurrerend en klantrelevant te houden. Transformatie is het nieuwe normaal en het is geen eenmalige gebeurtenis. Organisaties - en mensen - moeten worden voorbereid op continue transformatie en nieuwe mogelijkheden zijn vereist voor succes.

Transformatie vereist een tweeledige benadering van het bedrijfsleven
Tijdens transformatie heeft een organisatie twee aandachtsgebieden. Ten eerste zijn inspanningen en energie vereist om de bestaande kernactiviteiten te blijven uitvoeren om inkomsten te genereren en 'de lichten aan te houden'. Tegelijkertijd moet worden gewerkt aan het opnieuw vormgeven en opnieuw uitvinden van de bedrijfs- of operatiemodellen en / of klant- en werknemerservaringen om transformatiedoelen te bereiken.

Aan het begin van een transformatie zullen meer middelen gericht zijn op de kernactiviteiten. Naarmate de transformatie vordert, zal dat evenwicht verschuiven. Terwijl de kansen die tijdens de transformatie worden geïdentificeerd, worden gehandhaafd, zullen legacy-bedrijfsactiviteiten en -processen worden stopgezet en zal een nieuw gedefinieerd bedrijfs- / operatiemodel het nieuwe normale worden. De cyclus herhaalt zich dan, vaak onder druk om transformatie-tijdlijnen te verkorten.

Leiders hebben extra capaciteiten nodig
Om te gedijen in dit type omgeving, moeten leiders hun capaciteiten ontwikkelen. Wat nodig is om te slagen in een 'business-as-usual'-omgeving, waar stapsgewijze verandering en continue verbetering de norm zijn, is niet voldoende om transformatie te stimuleren. Transformatie vereist extra leiderschapscapaciteiten.

Als u bijvoorbeeld enkel de business kent en een eigenaars- of groeimindset toepast, betekent dat niet dat de transformatiedoelen kunnen worden behaald. Leiders moeten ook in staat zijn onduidelijkheid te omzeilen en berekende risico's te nemen door aannames te doen over toekomstige bedrijfsomstandigheden en klantbehoeften. Strategie bepalen en ondersteunende tactieken identificeren is niet langer voldoende. Leiders moeten het bedrijf opnieuw kunnen overdenken, een visie van een gewaagde nieuwe toekomst kunnen creëren en ervoor kunnen zorgen dat de hele organisatie zich engageert en deelneemt aan experimenten en iteratie om de doelen te bereiken (zie Figuur 1: Functies voor fundamenteel en transformationeel leiderschap).


Figuur 1: Functies voor fundamenteel en transformationeel leiderschapDeelname aan de frontlinie is verplicht
Omdat transformatie met aanzienlijke onzekerheid en ambiguïteit gepaard gaat, en het bereiken van doelen experimenten en herhalingen vereist, is het van cruciaal belang dat de mensen die het werk daadwerkelijk doen, en waarschijnlijk de eerste zijn om problemen en kansen te signaleren, actief participeren. Frontlinie medewerkers moeten de transformatievisie begrijp en hun rol in het hele proces. Ze zullen zich moeten committeren aan de reis zonder volledig te begrijpen hoe de eindstaat eruit zal zien, en de toekomst mede vorm gaan geven. Organisaties moeten investeren in het ontwikkelen van capaciteiten zoals creatief denken en problemen oplossen, lenigheid van leren, zelfbewustzijn en veerkracht om ervoor te zorgen dat werknemers productief kunnen bijdragen.

Managers - de vertalers in het midden
Aangezien leiders ideeën naar managers zullen pushen voor implementatie en managers zullen samenwerken met werknemers om ideeën ter overweging en/of implementatie te pushen, zullen ze moeten optreden als een belangrijke vertaler of kanaal tussen ideevorming en implementatie die in twee richtingen stroomt . Als uitvoerder moet de manager ervoor zorgen dat ze werken aan het prioriteren van de initiatieven met de hoogste waarde om overbelasting van resources te voorkomen en de beste middelen voor hun projecten te identificeren. Ze moeten werknemers daarnaast enthousiast en productief houden bij voortdurende verandering, met veel onduidelijkheid.
Managers moeten ook hun capaciteiten uitbreiden (zie Figuur 2: Basis- en transformationele functies beheren).

Figuur 2: fundamentele en transformationele functies van de managerVerbetering van transformatie-uitkomsten
Aan de slag gaan met het opbouwen of ontplooien van transformatiecapaciteiten kan een ontmoedigende taak lijken en het kan moeilijk zijn om te weten waar te focussen. Er zijn enkele kritieke activiteiten die een aanzienlijk rendement op de transformatie-inspanningen zullen opleveren:

 1. Werk uw interne competentiemodellen en functieprofielen bij met de realiteiten van Industry 4.0, waarbij:
  - Transformatie is continu,
  - Er is enorm veel data welke op de juiste manier moet worden gebruikt,
  - Technologie speelt een grotere rol bij het aansturen van de prestaties van de organisatie,
  - Banen moeten worden aangepast om zich te concentreren op het werk / de taken die mensen nog steeds beter kunnen doen dan technologie.
 2. Onderzoek of uw organisatie er klaar voor is om te starten of te slagen in transformatie. Als medewerkers onvoldoende vertrouwen hebben in het vermogen van de organisatie om zich opnieuw te vormen en zichzelf opnieuw uit te vinden om te slagen in de volatiele, onzekere, complexe en onzekere wereld, zal het een uitdaging zijn om de vereiste deelname voor succes te krijgen.
 3. Beoordeel de capaciteiten van uw leiders, managers en werknemers die bijdragen aan transformatie en zorg voor oplossingen om eventuele ontwikkelpunten te verbeteren.
 4. Richt je op het transformeren van de cultuur door processen in te voeren om snelheid te bouwen, samenwerking te verbeteren, moedig te zijn en kennis vast te leggen en te gebruiken.

Meer weten over hoe LHH kan helpen uw transformatie tot een succes te brengen? Neem dan contact op met ons.

We’helpen je snel een nieuwe baan of carrière te vinden.
 
We hebben meer dan 30.000.000 mensen over de hele wereld geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Met duizenden banen in jouw branche, connecties met meer dan 7.000 werkgevers en recruiters, en meer dan 3,000 loopbaancoaches, hebben we alles wat jij nodig hebt om jouw ideale nieuwe baan of loopbaan te vinden.

Registreer om aan de slag te gaan Registeren met een ID

Inloggen bij het Career Resource Network® hier.